Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

tirsdag 18. mai 2010

Båtlaben - fra arkeologi til flytende skip

Båtlaboratoriet ved ved Norsk Maritimt Museum åpner våren 2010. I båtlaben rekonstruerer vi arkeologiske funn og arbeider med dokumentasjon av norsk tradisjonsbåtbygging. Vårt første prosjekt er å rekonstruere Barcode 6; et båtvrak som nylig ble gravd opp i Bjørvika i Oslo. Båten er fra slutten av 1500tallet, den er typisk østnorsk i formen, og båtene fra funnet kan betegnes som et "missing link" i vår forståelse av båtutviklingen i Norge; Vi har god kontroll over båtene fra jernalder/ middelalder, og vi kjenner tradisjonsbåtene fra 17-1800tallet godt. Mellomperioden er det derimot verre med. Båten er omlag 8 meter lang, bygget av sagde eikebord, har ant. hatt 4 par årer og et råseil. Det unike ved dette funnet er at det er så komplett. Vi har en stor del av bordlegningen, og mesteparten av underbanda. Knær og beter har vi derimot mindre av. Vraket er døpt Barcode 6 fordi det er den 6. båten som ble funnet i denne utgravningen. Fornavnet gjenspeiler navnet på byggeprosjektet eller tomta hvor skipet ble gravde opp.

Prosjektet rundt rekonstruksjonen av Barcode 6 har totalt fem faser;
selve utgravningen (2009),
dokumentasjon av funnmaterialet (2009-10),
rekonstruksjon av modell i skala 1:5 (2010),
fullskala rekonstruksjon (2010-11)
og tilslutt bruk av båten på fjorden (2011-).

I tillegg kommer arbeidet med å stille ut originaldelene. Dette kommer til å skje inne i Bjørvika, i DNB-NORs nye lokaler. Veien fram til utstilling er imidlertid lang. Det tar flere år å konservere funndelene med PEG (polyethylene glycol) før det frysetørkes.

Selve utgravningen kan du få et innblikk i gjennom å besøke utstillingen om utgravningen på Norsk Maritimt Museum. Hvordan båtdelene er dokumentert skal vi etter hvert presentere i bloggen.

Det viktigste som skjer her på bloggen er imidlertid at båtbygger Lars Stålegård har et sted å legge ut sin dokumentasjon av sin arbeidsprosess og tanker i rekonstruksjonsprosessen. Målet er at bloggen skal brukes igjennom hele prosjektet; fra bygging av modellen og båten; som hans dagbok. Slik at vi andre kan følge med, lære, juble, krangle og opponere mot de valgene som Lars gjør underveis. Bloggen er dermed en primærkilde fra museets arbeid med rekonstruksjonsarbeidet; slik at alle interesserte får full tilgang til prosessen og tankegangen i prosjektet.

I tillegg til å følge prosessen på bloggen har vi åpent i båtlaben, slik at besøkende ved museet kan se på båtbyggerens arbeid etter hvert som det skrider fram. Åpningstid ved båtlaben blir annonsert i bloggkalenderen. Når Lars er i arbeid har han åpent for omvisning og dialog med besøkende to perioder hver dag.

I modellfasen samarbeider Lars tett med arkeolog Tori Falck. Hun er leder av Doku-laben ved Norsk Maritimt Museum. Alle delene er 3D dokumentert med en Faro-arm, og det er dette materialet som er utgangspunktet for modell-fasen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar