Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

mandag 6. september 2010

8. omfar


Hei igjen.
Det er altså september. Jeg har vært hjemme på Hadeland i 2 uker, og bla flyttet. Jeg har solgt huset mitt og bor nå i en liten hybel i venting på at det gamle tømmerhuset mitt, som er under restaurering, skal bli beboelig. Akkurat nå driver et arbeidslag med taket, og der må jeg si at jeg har vært temmelig heldig med været frem til nå. Frem til forrige søndag høljeregnet det en hel uke i strekk, men på mandag da vi startet med taket var det strålende solskinn og det været har fortsatt siden da.

Barcode 6 har fått enda et omfar på plass siden jag sist skrev noe. Nå er 8. omfar montert og jeg har såvitt begynt med 9. Det skal vi ta senere ; i dag skal jeg fortelle den spennende historien om 8 . omfar.Denne gangen starter vi på styrbords side.

Bord x011, akter . Bordet er splittet, men har original bredde i et område foran akteren. Mangler skaring. Intakt i underkanten mot 7. bord. I bordets fremre del får jeg en bordbredde ved hjelp av opplenge x005 fra BC12. (Her må jeg si litt om Barcode 12. Jeg har tidligere nevnt Barcode 12, men tror ikke at jeg forklart hva det er for noe. BC 12 er et parti av BC 6, som ble funnet et godt stykke bort fra BC6, og som først ble tolket som en egen båt. Senere fant arkeologene ut, bla ved hjelp av litt klipp&klistring, at BC 12 var en del av BC6. Det handler om et helt parti fra ca midskips til akteren, fra 6. til 9. bordgang. ) . Bredden av x011 skal vise seg relativt mye smalere enn bakre enden på x069, som den er skaret mot. I akterenden av bordet må jeg ekstrapolere for å få en overkant helt til akteren. Passer ellers ganske bra i hullene mot x010 og i et hull mot x071.

Bord x069, SB midt. Passer fint i hullene mot x071. I aktereenden er bordet vesentlig bredere enn x011, som det er skaret mot. Så mye bredere at jeg må lure på om noe er feil. De fleste andre skaringer nedover i båten oppviser forskjeller i bordbredder, men ikke så markant som i denne skaring. En mulighet kan være at jeg har kommit ut med et for smalt x011. Bredden på dette bord, i området rundt skaringa, er satt ved hjelp av innhogget i opplenge x005 fra BC12. Det finnes kanskje en mulighet at det skal plasseres litt annerledes, slik at innhogget kommer høyere opp ved x011.

Tilbake til bord x011. Jeg revurderer bordet. I dokumentasjonen av bordet leser jeg at det er rekonstruert digitalt av 5 fragmenter. Jeg ser nå at bordet , mot midten , har en linje i underkant som "dupper" litt nedover. Dette tror jeg ikke er riktig - jeg lager et nytt bord hvor jeg justerer underkanten slik at linjen ser bedre ut. Finner at bordet fortsatt passer bra i hullene mot x010, men i skaringa mot x069 ser det vesentlig bedre ut. Men nå står bordet 2 mm over inhogget i band x005. Jeg lar det likevel være slik inntil videre, fordi jeg ikke tror på det første alternativet til bordplassering. Tar senere og skjærer til innhogget slik at det kommer over bordkanten.


Tilbake til x069. Nå etter justeringen av x011 ser skaringa mellom disse bedre ut. Foran på bordet ser det ut som det mangler materiale i overkant, fordi det blir vedig smalt da det møter x068. Dog - i dokumentasjonen står ikke noe om at det skulle være ødelagt i overkant. x068, som er bordet som sitter mot forstevn, er dokumentert med brudd i overkant i akterenden, men har sammen bredde som x069 i skaringa. Derfor går jeg ut ifra at det skal legges på materiale i dette område på begge bord. Dette bekreftes da jeg prøver x067 (ripa), som har en rett linje over skaringsområdet til 68/69. Jeg legger altså på materiale slik at det tilsvarer overkanten av sua på x067, som vises tydelig.

x068. passer bra i hullene mot x070 og x071. Splittet i akterenden mot skaringa. Jeg legger på materiale slik at det dannes en pen linje (se også stykket oven) . passer også bra mot stevn. Meget tykk i enden på skaringa, faktisk nesten ikke tynnet i det hele tatt hvilket medfører et skikkelig trinn i sua for neste bord.


Da går vi over til babord.

X042 akter. bordet er brukket forover og splittet - øvre halven og fremre delen mangler. Bruker tilsvarende bord på styrbord for det som mangler.

Resten av bordgangen mangler - lager nytt ved å bruke mål fra tilsvarende bord på SB.


Nå skal jeg be Tori om å ta flere bilder av 8. omfar. Legger inn dem om en stund.

Ved tastaturet / Lars


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar