Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

mandag 11. oktober 2010

Fagseminar om Barcode 6 Mandag 18. oktober 2010

NMM/ BåtLaben inviterer til fagseminar om rekonstruksjonen av Barcode 6 for alle prosjektinvolverte og eksterne gjester, inkl. maritimhistorisk seminar.

Det første prosjektet ved NMMs BåtLab er å rekonstruere Barcode 6. Vi er ferdige med modellen og starter opp med å rekonstruere båten i full størrelse. Båten er fra slutten av 1500-tallet, omlag 8 meter lang, bygget av sagde eikebord og de nederste bordgangene er pinna (ikke klinket med jernsaum men med treplugger). Båten har hatt minst ett råseil, årer og stevnror, og har etter hvert også fått akterspeil ifm en kraftig ombygging. En rekke trekk viser at båten kan sees som en forløper for Skagerakområdets båttradisjoner.

Fagseminaret arrangeres i samarbeid mellom BåtLaben, Arkeologisk avdeling og Utstillings- og samlingsavdelingen. Påmelding til rita.kvaal@marmuseum.no (24114163) innen 13. okt.
Deltageravgift kr 150 betales på stedet.

Program:
Mandag 18. oktober 2010

0800 Kaffe og småmat i Røylen.
0830 Velkommen. Terje Planke.

0830 Konteksten
· Oslo by på 1500tallet sett med historikeren blikk. Per G. Norseng.
· Grunntrekk ved Barcode-båtene. En komparativ oversikt. Hilde Vangstad.

1000 Barcode 6
· Presentasjon av modellarbeidet; Prosessen og resultatet. Båtbygger Lars Stålegård.
· Erfaringer fra dokumentasjonsarbeidet og båtbyggerens behov. Tori Falck.
· Hypoteser rundt båtbyggerarbeidet: Materialer, verktøy og prosedyrer. Lars Stålegård.

1200 Lunsj i Røylen

1300 Riggen
· Rigg til rekonstruksjonen. Presentasjon av prosjektet til seilmaker og dr.gradsstip. Jörn Bolmann.
· Fra hamp til bast og svordreip. Presentasjon av relevante materialer og arbeidsteknikker. Reipslager Ingunn Undrum, Hardanger fartøyvernsenter.

1400 Forvaltning og formidling
· Treverk, PEG (Polyethylene glycol), og frysetørking: Om sammenhengen mellom utstilling, rekonstruksjonsmetode og konservering. Inger Marie Egenberg.
· NMMs BåtLab: Ambisjoner og tankegang i en eksperimentell sone. Barcode 6 og IKON. Evaluering av BåtLabens blogg. Terje Planke.
· Diamanten og DnB-NOR. Presentasjon av utstillinsprosjektet ved Heidi Tolo; Zinc.
· Debatt: Barcode 6: Formidling vs forbruk. (Kan vi svi av en båt?) Mette Irene Dahl.

1530 Slutt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar