Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

torsdag 5. mai 2011

Mer om 3. omfar -problem, løsning og metodeSitt ned, konsentrer deg og følg med nå:


Under arbeidet med 3. omfar hadde jeg noen problemer med legget ved målestasjon 2 og 3 (i baugen i føren) . Målene - legg og bredder - er tatt ut fra modellen og tegningen, som er basert på 3D-oppmålingen av modellen. Ved stasjon 2 hadde vi notert oss et legg på 53 grader og ved stasjon 3, 80 cm bak stasjon 2, var legget 36 grader. Altså en forskjell på 17 grader på en strekning av 80 cm. Problemet var at jeg hadde vanskeligheter med å vri bordet så kraftig at jeg fikk riktig legg ved begge stasjoner. Spørsmålet ble : er målene riktige, er modellen korrekt tolket , eller er det jeg som må gjøre noe annerledes for å få det til i full skala ?


Vi startet med å dobbeltsjekke våre mål: Først kikket vi på modellen. Da vi har tatt vinkler direkte fra modellen har vi brukt en liten digital vinkelmåler som vi har plassert direkte på pappbordene. Det er relativt uproblematisk midt i båten, der bordene ikke skrår inn mot stevn. Men mot stevnene (som ved stasjon 2 og 3), der bordene skrår kraftig inn, er det ikke lett å plassere vinkelmåleren korrekt. Den skal stå eksakt i 90 graders vinkel mot kjølen, rett over målestasjonen, som er markert på kjølen. Ved oppmålingen har vi gjort dette på skjønn, men nå da vi ville sjekke at vi hadde gjort riktig la vi opp til en mer omfattende operasjon. Vi la opp en pinne tvers båten, så hengte vi opp et lodd slik at spissen sto rett over merket på kjølen og snoren såvidt rørte ved pinnen. Pinnen ble justert slik at den lå vinkelrett mot kjølen. Fra pinnen loddet vi oss så ned til den punkten på bordet ved snittet som skulle måles. Vinkelmåleren ble plassert på merket og fra pinnen kunne vi sikte slik at måleren sto vinkelrett mot kjølen. De nye avlesningene viste 37 resp. 48/50 grader - altså ikke mer enn 11-13 graders forskjell.


De nye målene ble sammenlignet mot tegningen og vi kunne se at de stemte bedre med de tatt fra tegningen. Med utgangspunkt i utfallet av øvningen vil vi heretter stole mer på tegningen og mindre på de mål vi i første runde har tatt selv fra modellen. Og med de nye målene var det greit å vri opp 3. bordgang...


Årsaken til at vi i starten gjerne ville ta mål fra modellen, i tillegg til de fra tegningene, var todelt. Det ene er at tegningene oppviser plasser hvor bordene er plassert slik i forhold til hverandre, f eks at de ikke har kontakt i sua, slik at det fantes grunn til å mistenke at noe ikke stemte. Det andre er helt enkelt et ønske om å dobbeltsjekke for å unngå feiltakelser.


Tja, det var vel det hele....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar