Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

torsdag 27. mai 2010

2. omfar

Eller bordgang, for den som ikke er kjent med begrepet omfar.

Bord x101 - babord akter:
Nagelhullene passer meget godt mot x103 , stort sett bare å montere. Passer også godt mot akterstevn. En del sufelling hvilket indikerer at bordet ligger mer enn x103.

Bord x100 . babord midt:
En kort bordbit som ligger mellom 101 og 105. Har sagspor i sua mot neste , 3. , bord - dvs ingen brunfelling (felling i overkant av bordet for å tilpasse flaten mot neste bord - blir gjort da neste bord skal stå mer) Er "felld" på plass over hakket i skaringa på 1. omfar


Illustrerer med et bilde fra bord x97 som viser sufelling over skar på foregående bord .

Bord x105 - babord før:
Litt problemer med å få nålene å passe mot 102. De måtte vinkles litt begge veier (for+akter) for å få det til. Ligger greit mot framkanten på innhogget i stevnen, men ligger litt under - muligens er bordet ikke helt riktig dokumentert siden det er brukket i dette område. Går alternativt å tolke som at bordet har ligget riktig i underkanten på innhogget, men da ikke passer i framkant. Dette alternativ vil også indikere at forstevnen skal være mere oppreist.

Bord x084 - styrbord akter:
Passer godt mot x086 og mot stevn. En del sufelling, dvs skal trolig ligge mer enn x086. Måelene i overkant indikerer en del felling mot neste bord, men iflg dokumentasjonen ikke som et skråplan - mer som tynning av et helt område. Jeg velger likevel å lage et skråplan på modellen fordi alternativet ville blitt for vanskelig - og heller ikke gitt noe mer forståelse.

Bord x082 - stybord før:
Passer godt i hullene mot x085, men passer ikke bra mot forstevn. Det ser ut til at stevnen skulle vært mer oppreist (som også den alternative tolkningen av bord 105 indikerer) .

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar