Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

torsdag 27. mai 2010

Modellen - kjølbord

Bordene mot akterstev på plass

Bord x086 - styrbord akter:
Passer godt i hullbilde mot akterstevn. En del felling mot kjøl fra skaring og en meter akterover. Spikerhull mot kjøl passer brukbbart.


Bord x085 - styrbord før:
Viser seg å være 3 mm for langt pga en feil i printen - skalafeil altså . Vi velger å plassere bordet slik at spikerhullene mellom kjøl og bord passer og overskuddet i lengderetning tas ut i skaringa. Her kapper vi vekk de overskytende 3 millimetrene. Bordet har ikke like mye felling i området rundt skar som x086. I skaringa mellom 85 og 86 er ikke nok materiale høvlet vekk, slik at sua på 86 ikke ligger helt inntil kjølfjæra . Det blir heller ikke en jevn aneggsflate på utsiden i sua mot neste bord.
Bord 85 passer ikke helt i innhogget på forstevn. Ville passet hvis forstevnen var mere oppreist.

Bord x103 - babord akter
Spikerhull passer godt mot kjøl . Har en "pose" i underkant, fra akterstevn og en meter forover, hvilket medfører at bordet ikke passer/ligger godt mot kjølen i dette område. Skaringa mot x102 er mer tynnet enn på stybordsiden (x086) hvilket gjør att x102 ligger bedre mot kjøl.

Bord x102 - babord før.
Passer godt i spikerhull mot kjøl og ligger godt mot innhogg i stevn.
Sikteplan - bordene hauser (svanhalsfasong) i skottene , men synes å ha et sikteplan fra før til akter.
Bildet viser et sikteplan på første bordgang. Litt "hausing" (svanhalsfasong) i framskotten
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar