Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

mandag 12. juli 2010

Bottenbandene på plass


Jeg har nå montert bottenbandene og vil i det følgende beskrive hvordan det gikk for seg. Denne prosess handler ganske mye om tolkning fordi vi har å gjøre med materialer/emner som er deformert ut av sine opprinelige fasonger, som de hadde den gang bc6 var en seilende liten båt. Tolkningen handler om å finne en fasong på bandene, eller i skroget, som gjør at vi kommer frem til en båtfasong vi har tro på , på samme gang som vi får ihop skrog og band på en tilfredstillende måte. Både skroget og bandene er mulig å "kna" , slik at det finnes plass for del tolkning.

Jeg begynner i akteren og forflytter meg forover. Etterpå skal jeg be Tori om å legge inn en tegning som viser bandenes plassering.

Band x054. En liten rong. Ligger fint inntil bordene på 1. og 2. omfar, men litt ifra på SB 3. . Stemmer med nagelhullene i bordene. Er skrudd fast i 1. bordgang, ikke i gamle nagelhull.

Band x055/x032 . Et band sammensatt av flere deler, iflg dokumentasjonen meget dårlig bevart. Delene er sammensatt i datamaskin, før printing, men passer så dårlig at det ikke er mulig å montere. Må evt kappe det opp i deler for å få det til å passe, men lemner det inntil videre uten åtgjerd fordi opphogging/demontering ikke vil gi meg noen mer forståelse av fasonger.
Band x056. Har en stor glipe hvor det skal ligge an mot SB 1. bord. Ligger ellers ikke verst. Trekker bordene litt til seg da skruene dras til. Er såpass grovt og solitt at jeg tviler på om det gir etter det minste for bordene.

Band x057. Har huller for innfesting i 4. bord, både på SB og BB, men det finnes ikke hull i bordene. på SB side indikerer bandet at 2. skalligge mer enn 1. bordgang, men på BB ser det ut som 1. og 2. har samme helling. Henger litt på overkanten av 3. bord BB (et resultat av av botnen har blitt for bred - se tidligere innlegg) , tar av ca 1 mm på denne plass av bandet , slik att det detter på plass. Ligger fint av mot bordene, uten endringer, dog ikke på 1. bord hvor det er en åpning, spesiellt på SB. Skal prove å skore inn litt her.

Band x058. Passer brukbart i den fasong skroget har nå. Hullene i bandet ligger litt på innsiden av de i bordene, ca 2 mm , dvs ca 1 cm i full skala.

Band x059. Furuband som kommit til senere. Hullene i 1. til 4. bord på BB og 2. og 3. på SB passer bra mellom band og bord. Hull i 4. bord BB sitter ca 4mm for langt forover i forhold til hull i bandet. Hull i 4. og 5. SB sitter ca 4 mm foran og innafor hull i band. Bandet krummer mer enn bordleggningen og ligger 8-9 mm ifra 5. bordgang. Tviler sterkt på at bandet har ligget inntil 5. bord fordi "hakket" som burde funnits mellom 4. o 5. nærmest er ubefintlig. på 4. omfar er dessuten en skaring i dette område som gjør hakket mellom 4. og 5. ekstra stort. Hvis bandet skulle tilpasses over skaringa ville det blitt for tynt nede mot midten. jeg vil sette en skrue i hulene mot 4. bordgang, slik at bandet vil rette seg samtidig som det trekker bordene i 4. omfar litt opp, slik det ser ut at det skal være hvis man ser på inntilliggende band 57-61.

Band x060. Passer stort sett i den form skroget har nå, men ser ut til at 4. bordgang skal være litt mer oppreist iflg vinkelen mellom 3. og 4. på bandet. Jeg setter en skrue i SB hvor 4 . bordet ligger imot og trekker det inn mot bandet.

Band x061. Passer stort sett i den fasong båten har nå, uten å bli presset opp eller ned. Også på dette band virker det som at 4 bord SB skal stå litt mer. På BB skal enten bandet litt ned på 3. og 4. eller så skal bordene litt opp.

Band x062. ligger an mot 4. bord, men henger i luften nede vid kjølen. Her er avstanden ca 5 mm. Hvis man trykker ned bandet på midten, mot kjølen, passer det brukbart på BB. på SB blir det luft under , spesiellt på 2. og 3. bordet. Skrogfasongen bandet indikerer her er litt hul, men formen bekreftes ikke av inntilliggende band x063, som viser på en mer konveks fasong. Derimot x064 og x061 har en tendens mot hul fasong.
Jeg velger å sette skruene i 3. bordet, i et gammelt nagelhull, hvor avstanden er på det meste, og på den måten tekker bordene inntil bandet, samtidig som jeg hjelper til med en skore fra utsiden. Bandet deformerer seg også fordi det er såpass spinkelt. Resultatet er at skroget i dette oråde går fra å være litt "possint" (som min gamle mester Einar Borgfjord pleier å si) til å bli mere strakt. Dog, linjen på overkanten av 2 bord blir ikke pen, den bukter nesten innover i dette område. Jeg prøver å flytte skoren til 1. bord istedenfor. Dette blir mere riktig synes jeg, samtidig som jeg beholder strakheten.
Jeg jobber også med kjølen og forstevnen. Kjølen blir skoret ned rett bak x063, slik at vi får et rettere parti på midten av kjølen, samtidig som kjølbordene ikke trenger å skores så hardt for å lage en fin linje. Forstevnen reises en tanke for å få bordene i skotten til å legge seg litt mer. Resultatet av alt dette er at båten får et innløp, samtidig som vi holder oss innenfor tolkningsmariginalene.

Band x063. Et band som virker meget utflatet, sammenlignet med inntilligende band og med skroget. Har trolig ikke stått nede på kjølen tidligere. Da jeg presser det ned mot bordleggningen legger det seg fint på samtlige bord utenom 1. Det blir skrudd fast i 3. bordgang på både SB og BB.

Band x064. Legger seg uten press godt mot SB fra 2. til 5. bordgang. På 1. er det en del luft på SB og enda mer på BB. Hullene i bandet stemmer godt overens med hullene i bordleggningen. Bandet er knekket på BB og det som gjenstår er kun anliggningsflater mot 1. og 2. bordgang.Tja, dette var en gjennomgang av det som er gjort. I neste innlegg vil jeg prøve å sammenfatte hva mine valg har fått for konsekvenser. Legger inn et par bilder som viser bandene på plass.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar