Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

tirsdag 13. juli 2010

Konsekvenser

Som nevnt i forrige innlegg er monteringen av bottenband en operasjon hvor det må tas valg. Det er fordi både band- og skrogmaterialer har forandret fasong etter å ha ligget i nesten 400 år under 3 meter med leire og muddermasser. Det betyr nødvendigvis ikke at ting ikke passer sammen i det hele tatt, men mer at det går å få sammen uten at vi kan stole helt på at svaret vi får er hvordan båten en gang så ut. Her snakker vi om nyanser; puslespillet gir oss jo en båt.

Botnen på BC6 var nokså komplett ved funnet. Alt var flatet ut pga presset fra massene, men bordleggningen hengte fortsatt sammen takket være trepinningen, og bandene satt sammen med bordene takket være trenaglene. Dette sier oss at et båtskrog kan gå gjennom faser av forandring som kan være vanskelige å detektere ved kun å studere det konkrete funnmaterialet. Vi må altså tolke....vi må ta valg...

Her kommer en annen faktor inn som har betydning, nemlig bakgrunnen og preferensene til den som tolker. I dette tilfellet gjelder dette meg. Hvem er jeg og hva synes jeg er bra ? Jeg er jo svenske fra vestkysten, men er i hovedsak norsk da det gjelder båtforståelse. Min utdanning som båtbygger har jeg hovedsaklig fra Sør-Trøndelag hvor vi jobbet med Åfjordsbåten og min kunnskap i denne båttype har jeg i hovedsak fra en kilde, nemlig mentoren min - Einar Borgfjord. Jeg tror og synes ikke at denne bakgrunnen, som muligens kan sees på som begrenset i forskningssammenheng, dikvalifiserer meg, men jag/vi må være klar over hvem jeg er og ikke la mine preferenser overtolke kildematerialet.


Hvilke konsekvenser har så mine valg fått for botnen på BC6 ?
Uten å bevege meg utenfor det som jeg mener er tolkningsmariginalene som ligger i kildematerialet, har jeg prøvet å gi båten noen egenskaper som jeg tenker er bra for en båt som skal roes og seiles med råseil. Det vil si at jeg har jobbet med å gi båten et konkavt parti i baugen, med et mere utlagt skrog lenger opp i samme område, et innløp, som skal hjelpe båten med å kaste sjøen vekk fra skroget og ved krenging gi et løft. Botnen har jeg prøvd å gjøre så strak som materialet tillater, for ikke å få en "mage" som suger fast båten.
Båten er likevel fortsatt en helt annen skapning sammenlignet med f.eks Åfjordsbåten eller andre vest- og nordnorske båttyper.
BC6 er en dryg båt med runde linjer, og en bredde som proporsjonalt mot lengden kommer til å ligge rundt 1:3, kanskje blir den til og med enda bredere - vi får se da vi fortsetter oppover i skrogsiden. Sånn som det ligger an nå synes jeg båten har flere fellestrekk med den tradisjonelle båten fra svenske Bohuslän - Jullen.
Derfor ringte jeg i uken som gikk til noen båtbyggervenner på Orust (båtbyggingens vugge i Bohuslän) for å snakke jullelinjer. Det viser seg at deres syn på hvordan en julle skal se ut ikke er langt unna BC6, sånn som den nå står frem. Interessant, synes jeg. Jeg har også bedt dem følge med på bloggen og komme med innspill.

Nok for denne seanse / Lars

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar