Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

onsdag 2. mars 2011

2. omfar på plass

Nå er 2. omfar på plass. Det har stort sett gått greit, med et lite unntak. Et interessant unntak.
Båten er målt opp med Faro-arm og tegnet med utgangspunkt i oppmålingen. Vi har delt opp båten på langs i 10 målestasjoner/tverrsnitt fra tegningen. Fra snittene tar vi ut bredder og vinkler på bordleggning, og bredder tversover, som vi dobbeltsjekker på modellen.

Målene bruker vi "tradisjonellt", dvs at båten bygges ved hjelp av gradbrett og skorer, med etterkontroll av total bredde.


Unntaket, som nevnt her over, går ut på at vi ved 2 målestasjoner, 2 og 3 (ved forstevnen), har kommet ut med en total bredde som er mindre enn tegningens/modellens. Vi brukte lang tid på å forstå hva som var feil - bordbredder og vinkler var jo riktige. Det viste seg at problemet var en dårlig felling på modellen - altså at 2. bordgang var såpass dårlig tilpasset mot 1. at 2 bord på styrbordsiden blir liggende 3 mm (blir 15 mm i full skala) utenfor 1. bordgang. I vår fullskalabygging er bordet tilpasset slik at det passer og dermed kommer halvannen cm nærmere 1. bordgang.
Så kan man spørre seg hvorfor det ser ut som det gjør på modellen. Svaret her er at fellingene er laget etter mål fra det arkeologiske materialet. Det er ikke utelukket at originalbåten har hatt en dårlig tilpasning på dette sted, men det kan også være noe vi har gjort som ikke er riktig. Jag velger inntil videre å se på de vi har kommet ut med i fullskala som det riktige og vil derfor ikke foreta noen justeringer.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar