Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

tirsdag 26. juli 2011

Ripa


Jeg i gang med ripa. Det ble slik at vi hadde ikke materialer til å lage den med bare en skaring. Til det var materialene altfor oppsprukne i endene. Jeg har montert de begge bakre bordene på begge sider. De fremre bordene blir en litt større utfordring, dels fordi de er såpass lange at BåtLab'en ikke er stor nok til at jeg kan bøye dem på her inne (i hvert fall ikke på BB). Det ville jeg nok uansett ikke ha gjort fordi de ikke bare er lange, men også ganske brede helt frem mot stevn. Og stevnen er nå, ved 9. bordet/ripa , en påskjøtet del som er spikret fast med noen få spiker. Jeg mistenker at det er risiko for at jeg vrir den ut av posisjon om jeg hadde bøyd på bordet direkte på båten, uten forbøying. Derfor vill jeg bygge meg en fikstur på utsiden av BåtLab'en, hvor jeg overbøyer de steamede bordene, for deretter ta dem inn og begynne med tilpasning. Det blir spennende, noe slikt har jeg aldri prøvd tidligere. I en bok som jeg nevnt, "Skeppsbyggerij" av Åke Rålamb från 1691, vises et par karer som driver med akkurat dette - nesten; De driver og bøyer bordene over åpen ild.

Så må jeg også vise hvor flott det blir når vi har kilt fast våre håndspikkede trenagler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar