Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

søndag 31. juli 2011

Sagspor i sua


På de originale materialene ser vi spor etter sag. De kan ofte sees i suene fordi resten av bordene som regel er dekket av tjære. Tolkningen er naturlig nok, hvilket også er riktig, at bordene er saget ut fra stokken på oppgangssag eller med håndsag. Men jeg grunner på om det kan finnes fler forklaringer.

For en tid siden fikk jeg hit et furubord fra Folkemuséet som er håndsaget ut fra stokken. Sagsporene på det er uregelbundne, både i avstand og vinkel. Men i gjennomsnitt er avstanden på rundt 5-6 mm mellom sagsnittene.

På noen av bordene i botten på BC6, som vi studerte meget inngående, kan vi se sagspor i suene. Felles for de, er at avstanden mellom sagsnittene ikke er mer enn 1-3 mm. Jeg lurer på om de kan være spor etter en tilpasning, der båtbyggeren har dratt saga mellom bordene. Det var nemlig noe jag gjorde for et par uker siden; et bord som jeg hadde hogget ned tykkelsen på var temmelig ujavnt i sua. Det lå altså ikke noe godt mot det andre bordet. For å jobbe ned toppene, raskt og uten en masse merking+ at ta ned bordet, dro jeg en sag mellom bordene. Sporene jeg fikk etter den operasjonen var helt lik de som vi så på originalmaterialene.

Dette skal jeg huske på, slik at jeg kan undersøke dette mer inngående da materialene kommer opp fra konsrveringsbadet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar