Svenn Wold, Lars Stålegård og John Duglas nyter morgensolen utenfor BåtLab'en.

Dokumentasjon

fredag 28. mai 2010

Samtale med Terje

Med bakgrunn i problemene som har oppstått i modellbygget diskuterer vi hvordan materialene har blir påvirket mens de har ligget nesten 400 år på funnplassen, fra ca 1860 under 2-3 meter muddermasser.
Styrbordsiden har suttit fast i forstevnen, som har lagt seg sammen med bordene, mens babordsidens bord har spriket løse. Det er rimelig å anta at de oppfuktede bordene, under 10-talls tons belastning, ikke er upåvirket. Vi antar at bordene har blitt kantbøyet, hvilket påvirker fasongen i skroget da vi jobber med tolkningen i modellen. Videre diskuterer vi muligheten for at bordleggningsmateriale kan ha blitt krympet/strekket på lengden. Dette fordi vi ser forskjeller i hvordan bordene passer mot forstevn - babordsiden virker lengre enn styrbordsiden.
Kan SB og BB ha blitt påvirket med forskjellige krefter fordi SB har sittet fast i stevnen mens BB har vært løse ?

Prblemene med at båten ser ut til å ikke ha nok legg i forhold til bandene vil vi jobbe videre med ved å senke kjølen på midten. Reiset vil da "krumme" seg - båten blir kortere og botnen vil flate ut.

Samtale med Terje - SLUTT

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar